Monday, December 21, 2015

ULASAN BUKU: Learning Through Blog WritingULASAN BUKU: Learning Through Blog WritingBismillahirahmanirahim,,, hari ini nak buat review pasal buku ilmiah yang bertajuk Learning Through Blog Writing. Buku ini adalah hasil karya pensyarah aku sendiri iaitu Prof. Madya Dr. NOrmaliza bt. Abd. Rahim. Nak hadam buku ni bukan mudah sebenarnya sebab ditulis dalam bahasa inggeris, so, taknak melalut panjang-panjang, here we go...


Tajuk buku: Learning Through Blog Writing
Pengarang: Prof. Madya Dr. Normaliza Abd. Rahim
Penerbit: Universiti Malaysia Terengganu (UMT)


Secara amnya, buku ini banyak menceritakan tentang blog. Bagaimana prosems pembuatan sesebuah blog dari peringkat awal hinggalah kepada proses yang rumit. Dalam bab 1 buku ini banyak menceritakan bagaimana proses untuk membuat sesebuah blog. Apa yang harus ada dalam sesebuah blog atau secara lebih mudahnya adalah perkara asas yang patut ada bagi sesebuah blog.

Dalam masa yang sama juga, bab ini turut menceritakan tentang beberapa tips untuk seseorang itu menulis di blog seperti mempunyai topik untuk diceritakan, menggunakan ayat yang mudah , tidak merapu  tidak menulis terlalu menjela-jela dan banyak lagi. Memang mudah untuk diguna pakai tips ini.

Dalam buku ini juga turut memberi beberapa tips agar sesuatu blog itu menjadi menarik minat orang yang membaca blog tersebut.


Dalam bab ini banyak menceritakan tentang perihal blog dalam bidang pembelajaran. Hubungkait antara pengunaan media blog dalam pembelajaran sehinggalah kesan positif dan negatif dalam menggunakan blog sebagai sebuah elemen pembelajaran. Dalam bab ini, menerangkan mengenai pembelajaran melalui media teknologi mempunyai kebaikan dan dapat memberi motivasi kepada pembelajaran. 

Bagi sudut pembelajaran dengan menggunakan blog, pelajar boleh mencipta penulisan dalam blog mereka sendiri bagi tujuan menyampaikan sesuatu samaada untuk tujuan ilmiah mahupun untuk tujuan santai. Dalam bab ini turut menceritakan bahawa blog juga berperanan sebagai medium untuk menghasilkan karya penulisan mereka sendiri serta mengembangkan kreativiti mereka dengan cara yang tersendiri.

Dalam bab kedua Aspek yang ditekankan adalah perspektif penulis blog terhadap pembelajaran dalam membangunkan sesebuah blog.  Dalam bab ini juga turut dinyatakan beberapa jenis penulisan yang telah dipilih oleh pelajar ketika menulis artikel didalam blog. Kajian yang dijalankan terdiri daripada 60 orang pelajar lelaki dan perempuan dari kelas bahasa Melayu di Universiti Hankuk, Korea. Pelajar yang dipilih mempunyai pengalaman dalam menulis blog. Mereka telah diberikan soal selidik dan ditemu bual bagi mendapatkan pandangan mereka terhadap blog. Pendapat tokoh turut dikemukakan iaitu : Menurut Brown & Yule(1983), wacana merujuk kepada analisis bahasa yang berlaku secara semulajadi yang menghubungkan percakapan dan penulisan. Ini menunjukkan bahawa, percakapan mampu mempengaruhi penulisan penulis di blog 

Dalam keempat , pula banayk menekankan tentang blog sebagai medium dalam meningkatkan pembelajaran dengan berdasarkan kepada beberapa kajian yang telah dijalankan. Buku ini juga turut membincangkan bagaimana pembelajaran berasaskan media merupakan langkah yangt  amberkesan dalam pengajaran dan pembelajaran, ia mempunyai hubungan positif dan negatif kepada penggunaan media dalam pembelajaran. Melalui hubungan positif ia memberi kemudahan kepada proses pembelajaran manakala bagi hubungan yang negatif kadang kala maklumat yang diberikan adalah palsu
ULASAN BUKU: WACANA BAHASA

ULASAN BUKU: WACANA BAHASA


Tajuk buku: wacana bahasa
Pengarang: Prof. Madya Dr. Normaliza Abd. Rahim
Penerbit: Universiti Malaysia Terengganu (UMT)


BAB 1- TEATER KANAK-KANAK

Secara amnya, dalam bab ini, banyak menceritakan serba ringkas tentang apa itu teater dan memberi sedikit pengenalan dengan lebih mendalam tentang apa itu teater, peranan teater, tujuan teater di mana teater boleh dilakukan dan berbagai-bagai lagi. Tetapi, dalam bab ini secara khususnya memberi penekanan terhadap bidang teater kanak-kanak khususnya. Dalam bab ini juga banyak dikemukakan pendapat tokoh tokoh terhadap bidang teater kanak-kanak seperti Bransford, Pearson, Clark dan ramai lagi.

Dalam bab ini juga ditekankan mengenai kajian yang dijalankan oleh tokoh tentang karektor dan fesyen yang boleh disesuaikan dalam teater kanak-kanak ini.. Malah, banyak lagi aspek yang ditekankan dalam menjalankan teater kanak-kanak ini seperti aspek penyampaian, jalan cerita, kesan teater tersebut kepada audien, kesan kepada pelakon dalam teater dan banyak lagi.

BAB 2: penggunaan media teknologi

Dalam bab 2 ini, aspek yang ditekankan adalah peranan media teknologi dalam kehidupan masyarakat. Penulis buku ini banyak memberri maklumat yang jelas tentang penggunaan media teknologi dalam kalangan masyarakat baik dari segi penggunaannya hinggalah kepada manfaatnya kepada setiap lapisan masyarakat samaada dari golongan muda yang bersekolah hinggalah kepada golongan siswa dan siswi serta kepada golongan profesional yang bekerja. Dalam bab ini banyak menekankan tentang perkembangan teknologi semasa seperti animasi dan lain-lain lagi

Secara amnya, dalam bab ini, menekankan tentang manfaat media teknologi yang memberi manfaat bukan sahaja kepada golongan pendidik malahan kepada semua segenap lapisan masyarakat yang tidak mengira samaada golongan profesional mahupun pelajar.


BAB 3: penulisan papan cerita

Dalam bab ini, menceritakan tentang bagaimana mengolah sesebuah papan cerita, sebagai contoh, dalam buku ini menceritakan bagaimana mengolah jalan cerita dengan hanya berdasarkan pantun dua kerat. Hal ini adalah berdaarkan kajian yang telah dijalankan, bukannya hanya sekadar coretan dari mana-mana. Objektifnya adalah  bagi mengenal pasti langkah penyediaan papan cerita dan juga menganalisis perbualan subjek semasa proses penyediaan papan cerita tersebut.

BAB 4: Pantun Melayu.

Dalam bab ini menceritakan tentang pantun Melayu yang dianggap khazanah bagi bangsa Melayu. Peranan pantun dan penggunaan pantun dalam acara-acara tertentu seperti majlis rasmi dan majlis yang beristiadat.. Dalam bab ini juga menekankan pantun yang digunakan haruslah sesuai dengan konteks majlis yang diadakan. Sebagai contoh, penulis menceritakan tentang pantun tradisional yang masih digunakan sehingga kini.

Dalam bab ini juga turut menekankan tentang uniknya sesebuah pantun itu yang boleh dilagukan bagi proses penyampaiannya. Asal usul perkataan pantun juga turut diceritakan dengan terperinci bagaiman sangkut paut proses penghasilan pantun dengan minda masyarakat melayu yang menggabungkan unsur-unsur disekeliling mereka sehingga terhasilnya sebuah pantun yang begitu indah sekali.

Kajianj mengenai fungsi pantun, hubung kait antara keperibadian sosial orang melayu dan penggunaan pantun turut dieceritakan dengan terperinci. Dalam bab ini menekankan hasil kajian oleh pengkaji-pengkaji yang profesional seperti dari Prof. Emeritus Dr. Hashim Musa dan beberapa tokoh lain lagi. Kjian daripada penulis buku ini sendiri turut dikemukakan tentang bagaimana pantun dapat menarik minat masyarakat dengan menggunakan perisian sebagai sumber penarik.BAB 5: sajak Melayu

Dalam bab ini menceritakan tentang perihal sajak dengan terperinci. Hal ini termsuklah dari segi penghasilannnya hinggalah proses mendeklamasikannya. Dalam bab ini turut dikemukakan kajian yang telah dijalankan tentang sajak serta hubung kaitnya dengan komponen kesusateraan Melayu dalam mata pelajaran Bahasa Melayu di sekolah.. 

Dalam bab ini juga turut menceritakan tentang keunikan sajak yang mengandungi nilai estetika yang dapat menceritakan segala cerita dengan cara yang bepuitis. Dalam bab ini juga turut ditekankan tentang cara menarik minat golongan pelajar untuk mengenali dengan lebih dekat tentang sajak dengan cara yang moden iaitu melaui perisian.


BAB 6: Kata Kerja dalam cerita binatang

Dalam bab ini menceritakan tentang bagaiman penggunaan kata kerja dalam cerita binatang khusus untuk pelajar sindrom Asperger. Kajian yang dijalankan pula mempunyai dua objektif iaitu mengenal pasti cerita sosial dan membincangkannya dalam konteks pelajar sindrom Asperger ini.

Dalam bab ini juga turut menceritakan bagaimana penerimaan Pelajar Sindrom Asperger ini dengan cerita yang disampaikan hinggakan mereka mampu mengungkap kembali kata kerja yang diungkapkan. Tetapi Persoalan daripada mereka juga turut timbul dan ianya merupakan perkara yang dinantikan oleh guru kerana ini bermakna mereka menerima cerita tersebut.

BAB 7: Antonim Bahasa Melayu

Dalam bab ini menceritakan bagaimana penerimaan bangsa asing yang mempelajari Bahasa Melayu dari segi antonim dalam Bahasa Melayu. Dalam bab ini juga turut diceritakan tentang perihal bangsa melayu yang menjaga jati diri mereka walaupun berada di negara lain. Malah turut membantu menyebarkan lagi bahasa melayu kepada penutur bahasa lain.

Secara amnya, bab ini banyak menceritakan tentang kesan kepada pelajar asing (korea) yang belajar bahasa melayu  sebagai bahasa asing. Yang mana bidang antonim banyak membantu mereka memperkayakan lagi penggunaan kosa kata bahasa melayu.


BAB 8: Penerapan Nilai Sosial Melalui Lakonan Cerita.

Dalam bab ini, menceritakan bagaimana menerapkan nilai sosial hanya dengan melalui lakonan daripada cerita. Khususnya kepada pelajar sindrom Aspeger. Dalam bab ini juga menceritakan bagaimana pelajar sindrom aperger dapat membaiki diri merak dengan bantuan orang sekeliling terutama ibu bapa yang membantu mereka dengan menerapkan nilai sosial hanya melalui lakonan cerita.

Dalam bab ini menceritakan bagaimana untuk mereka memahami konsep nilai murni seperti “terima kasih” dan nilai murni lain seperti beratur dan beretika. Melaui cara ini ibu bapa menceritakan kepada mereka tentang nilai murni yang harus silakukan ketika melakukan sesuatu.


BAB 9: NIlai Murni dalam Peribahasa Melayu.

Dalam bab ini menceritakan tentang nilai murni yang diterapkan dalm peribahasa melayu. Dalam bab ini turut dikemukaakan hasil kajian pengkaji yan mengkaji nilai murni dalam peribahsa melayu seperti kajian dari Adenan Ayob (2012) yang memperlihatkan fungsi peribahasa yang berunsur manifestasi alam dan tanaman.

Kajian mengenai funsi peribahasa tehadap masyarakat juga turut dikemukan, yang mana peribahasa berperanan sebagai wahana pembentuk nilai murni dalam kalangan masyarakat baik dari golongan remaja mahupun dewasa.
Friday, December 18, 2015

ketika dan kalimat

hmmm.. sedar tak sedar dah 14 minggu dah kuliah untuk semester kali ni, semester kelima, dan masuk je minggu 14, ini bermaknalah tamatlah sudah kuliah untuk semster ni. banyak benda aku belajar, banyak benda yang di explore, banyak benda terjadi, suka duka sepanjang semester ni, khususnya dalam suuuuuuuuuuuuuuuuuuujek BBM3410: bahasa dalam multimedia.

pada awalnya, sebenarnya aku xdelah nak daftar pun subjek ni sebenarnya sebab kalau ikutkan study plan, subjek ni sepatutnya kena ambil waktu semester akhir, semester 7, tapi ni baru semester 5. ambik pun sebenarnya sebab member yang ajak ambik.. so ikutkan je lah, dia ambik pun sebenarnya sebab diorang ada masalah pasal pendaftaran subjek minor diorang. jadi kalau diorang tak ambik subjek ni jam kredit diorang untuk semester ni kurang, diorang yang kurang, aku tak, sebab aku takde masal;ah pasal pendaftaran subjek minor aku... so, total semester ni aku ambik 21jam kredit dan diorang 18jam kredit. berbalik pasal subjek BBM3410 ni, ape yang best dan tak best pasal subjek ni. yang best banyak yang tak best tu rasa macam takde kot. ehh.. ada la jugak...

apa yang best pasal subjek ni? yang bestnya, dapat lecturer yang sempoi, sporting dan memahami kami, terima kasih kepada Prof. Madya DR. Normaliza selaku pensyarah bagi subjek ni. kelas memang menyeronokkan dan tak membosankan sebabnya kelas ni lebih kepada praktikal dan amali dan bukannya hanya sekadar teori semata-mata. memang berbeza lah dengan subjek-subjek lain. pasal exam pulak, subjek ni takde test1 jadinya kami tak pelulaj kusut nak study,, huhuhu..

dalam kelas pulak memang banyak kami guna bahan media untuk tugasan, dari kelas ni jugak kami belajar macam-macam yang berkaitan multimedia, dari jenis-jenis shoot untuk fotografi sanpailah ke shoot untuk video.

macam mula-mula tugasan kami kena buat pasal one shoot video, kemudiannya one shooit 2 layer, one shoot 3 layer, dan macam-macam lagilah, kjalau nak sebut panjang dan banyak sangat. tapi buat semua tu sesuatu yang meneronokkan sebab buat denagan kawan-kawan.

pasal tugasan ni pulak, sebelum masuk kelas ni, macam tak pernah nak ambik tau pun pasal jenis-jenis shoot ni, tapi bila masuk kelas ni barulah tau ada macam-macam jenis shoot macam mug shoot, half flat lay, quater flat lay, zero flat lay, dan macam-macam lagilah

lagi ape ek nak diceritakan....
rasa macam tu je kot.... cukuplah tu,,,
k bai..
asalamualaikum

Sunday, November 22, 2015

Tugasan kalendar 2016 BBM3410

        Alhamdulillah, setelah beberapa minggu berusaha membuat kalendar meja untuk subjek BBM3410 (bahasa dalam multimedia) akhirnya siap juga. ini adalah antara hasilnya.:

sebelum tu, apa-apa pun, bergambar dulu dengan hasil kerja sendiri.muka depan: januari: februari:
\


mac:


April:


Mei:


jun:


julai:


ogos:


september:


oktober:


november:


disember:

Monday, November 16, 2015

Tugasan Instagram untuk subjek BBM3410

20 oktober 2015, bermula tugasan fotografi instagram, dengan target sekurang-kurangnya 10like daripada pensyarah sendiri, Prof. Madya Dr. Normaliza binti Abd.Rahim. dan setelah lebih kurang 4 minggu, tugasan telah berjaya dilaksanakan.

Gambar 1: Belalang KunyitGambar 2: pemandangan langit senja di UPM:gambar 3: permandangan sungai di Kalumpang Resort & Training Centre:
Gambar 4: Anak pokok atas koridor:
Gambar 5: Kerengga di Dusun Contoh  UPMGambar 6: Permandangan Jalan Tanah Merah di Ladang16 UPM Gambar 7:  Permandangan Kompleks Akademik A & masjid UPM dari sanggar BahasaGambar 8: Pandangan landasan ERL KLIA ekspress dari Terminal Bersepadu SelatanGambar 9: gambar #Throwback event #projectbluelagoon untuk subjek minor semester lepas di blue lagoon port Dickson.Gambar 10: Juga gambar Throwback event #projectbluelagoon di Portdickson semester lepasdan selesai sudah misi memburu 10like daripada pensyarah... Terima Kasih Dr.


Monday, October 26, 2015

All about me. Kenali saya

Asalamulaikum dan salam sejahtera, nama diberi: Mohamad Rafi bin Hasan, seorang mahasiswa Bachelor bahasa dan linguistik melayu, dengan minor Pengurusan Sumber, di Universiti Putra Malaysia. mendapat pendidikan awal di SK (LKTP) felda selancar2 (kini menjadi sekolah kluster kecemerlangan) dari tahun 2000-2005. kemudian menyambung pelajaran diperingkat menengah di SMK Perwira Jaya, yang merupakan sekolah harian biasa dari tahun 2006-2010. (ting.1 hingga ting.5) dan kemudian meneruskan pengajian tingkatan 6 di SMK Selancar yang juga merupakan sekolah harian biasa dari tahun 2011-2012. dan seterusnya meneruskan pengajian di peringkat ijazah di Univerisiti Putra Malaysia, dari tahun 2013 dan dijangka tamat pada tahun 2017. Seorang yang mudah mesra, walau kadang-kadang dilihat agak pendiam.

Thursday, October 15, 2015

Tutorial format lapttop/PC -win7/8/8.1/10


OK,,, today i will show you how to install windows 7/8/8.1/10 operating system  using pendrive/thumbdrive or so on,,, cehh bajet cakap omputih la pulok......

straight to the point... p/s: cara yang ditunjukkan ni adalah khas untuk winows 7. kalau nak windows lain carilah installer nya, cara tetap sama, cara-cara nya adalah:

1. mestilah kene ade installer windows 7 tu,, kalau xda, macam mane nak format ye tak?
utk nk cari installer tu senangnye boleh tanye pakcik google yang peramah.,,,


2, kalau dah ade installer windows 7 tu download bende ni yang bernama ULTRAISO. untuk mendapatkannya boleh terus ke google juga,,, x pun kalau malas tahap gaban nak google nah aku bagi link gune cnet. sini.

3.dah ade ultraISO, dah ade installer windows 7 maka bermulalah step utk memformat laptop/ PC anda,, caranya macam ni:

bukak installer windows 7 yg dah di download tu:

contoh mcm ni, pastikan icon macam ni (kalau dah ade ultraISO)

4.double klik dekat installer tu akan jadi macam ni;


5. kemudian tekan "Bootable dekat bahagian atas belah kiri dan pilih "WRITE DISK IMAGE"
dan akan jadi macam ni:

6. pastikan di bahagian "DISK DRIVE" tu adalah pendrive yg anda ingin guna, kalau dah pasti klik "WRITE" dan tunggulah sehingga selesai..

 


7.dah siap tekan close:
8.restart PC/laptop anda dan tekan samada f3,f4,f4,f6,f7,f8,f9,f10 esc, del, f11,f12 ( lain laptop/PC lain key die k.,..) kemudian akan keluar lebih kurang macam ni laa:


9. kemudian pilih la device yang anda guna tadi dan tekan "ENTER" dan akan keluar macam ni:
tunggu seketika dan akan keluar macam ni:
 
kemudian pilih "INSTALL NOW"10.
11.
12.

13.

14.Pilih upgrade sekiranya ingin naik taraf contohnya daripada  win7 profesional ke ultimate. dan pilh  custom (advanced) utk install yg baru..

15.pilih partition yang diinginkan dan tekan "NEXT"
16.pilih OK
17.waktu proses ini, biasenye(memang kompem) windows akan restart beberapa kali,, so dont panic sdan jangan pelik,, memang macam tuu...18.selesai restart akan keluar macam ni dan masukkanlah username anda.

 19. kemudian masukkan password (kalau nak)
20. msukkan CD-KEY (kalau ade, x pun boleh skip je step ini dan masukkan kemudian)

21.piih mana yang berkenan
22.hampirrrrrrrr siap.. 24.dan,,, siap.... (back ground desktop tu bukan mc tu k,, tu aku print screen desktop utk tjukkan contoh je...


Followers

churp churp

nuffnang adsPopular Posts