Monday, December 21, 2015

ULASAN BUKU: WACANA BAHASA

ULASAN BUKU: WACANA BAHASA


Tajuk buku: wacana bahasa
Pengarang: Prof. Madya Dr. Normaliza Abd. Rahim
Penerbit: Universiti Malaysia Terengganu (UMT)


BAB 1- TEATER KANAK-KANAK

Secara amnya, dalam bab ini, banyak menceritakan serba ringkas tentang apa itu teater dan memberi sedikit pengenalan dengan lebih mendalam tentang apa itu teater, peranan teater, tujuan teater di mana teater boleh dilakukan dan berbagai-bagai lagi. Tetapi, dalam bab ini secara khususnya memberi penekanan terhadap bidang teater kanak-kanak khususnya. Dalam bab ini juga banyak dikemukakan pendapat tokoh tokoh terhadap bidang teater kanak-kanak seperti Bransford, Pearson, Clark dan ramai lagi.

Dalam bab ini juga ditekankan mengenai kajian yang dijalankan oleh tokoh tentang karektor dan fesyen yang boleh disesuaikan dalam teater kanak-kanak ini.. Malah, banyak lagi aspek yang ditekankan dalam menjalankan teater kanak-kanak ini seperti aspek penyampaian, jalan cerita, kesan teater tersebut kepada audien, kesan kepada pelakon dalam teater dan banyak lagi.

BAB 2: penggunaan media teknologi

Dalam bab 2 ini, aspek yang ditekankan adalah peranan media teknologi dalam kehidupan masyarakat. Penulis buku ini banyak memberri maklumat yang jelas tentang penggunaan media teknologi dalam kalangan masyarakat baik dari segi penggunaannya hinggalah kepada manfaatnya kepada setiap lapisan masyarakat samaada dari golongan muda yang bersekolah hinggalah kepada golongan siswa dan siswi serta kepada golongan profesional yang bekerja. Dalam bab ini banyak menekankan tentang perkembangan teknologi semasa seperti animasi dan lain-lain lagi

Secara amnya, dalam bab ini, menekankan tentang manfaat media teknologi yang memberi manfaat bukan sahaja kepada golongan pendidik malahan kepada semua segenap lapisan masyarakat yang tidak mengira samaada golongan profesional mahupun pelajar.


BAB 3: penulisan papan cerita

Dalam bab ini, menceritakan tentang bagaimana mengolah sesebuah papan cerita, sebagai contoh, dalam buku ini menceritakan bagaimana mengolah jalan cerita dengan hanya berdasarkan pantun dua kerat. Hal ini adalah berdaarkan kajian yang telah dijalankan, bukannya hanya sekadar coretan dari mana-mana. Objektifnya adalah  bagi mengenal pasti langkah penyediaan papan cerita dan juga menganalisis perbualan subjek semasa proses penyediaan papan cerita tersebut.

BAB 4: Pantun Melayu.

Dalam bab ini menceritakan tentang pantun Melayu yang dianggap khazanah bagi bangsa Melayu. Peranan pantun dan penggunaan pantun dalam acara-acara tertentu seperti majlis rasmi dan majlis yang beristiadat.. Dalam bab ini juga menekankan pantun yang digunakan haruslah sesuai dengan konteks majlis yang diadakan. Sebagai contoh, penulis menceritakan tentang pantun tradisional yang masih digunakan sehingga kini.

Dalam bab ini juga turut menekankan tentang uniknya sesebuah pantun itu yang boleh dilagukan bagi proses penyampaiannya. Asal usul perkataan pantun juga turut diceritakan dengan terperinci bagaiman sangkut paut proses penghasilan pantun dengan minda masyarakat melayu yang menggabungkan unsur-unsur disekeliling mereka sehingga terhasilnya sebuah pantun yang begitu indah sekali.

Kajianj mengenai fungsi pantun, hubung kait antara keperibadian sosial orang melayu dan penggunaan pantun turut dieceritakan dengan terperinci. Dalam bab ini menekankan hasil kajian oleh pengkaji-pengkaji yang profesional seperti dari Prof. Emeritus Dr. Hashim Musa dan beberapa tokoh lain lagi. Kjian daripada penulis buku ini sendiri turut dikemukakan tentang bagaimana pantun dapat menarik minat masyarakat dengan menggunakan perisian sebagai sumber penarik.BAB 5: sajak Melayu

Dalam bab ini menceritakan tentang perihal sajak dengan terperinci. Hal ini termsuklah dari segi penghasilannnya hinggalah proses mendeklamasikannya. Dalam bab ini turut dikemukakan kajian yang telah dijalankan tentang sajak serta hubung kaitnya dengan komponen kesusateraan Melayu dalam mata pelajaran Bahasa Melayu di sekolah.. 

Dalam bab ini juga turut menceritakan tentang keunikan sajak yang mengandungi nilai estetika yang dapat menceritakan segala cerita dengan cara yang bepuitis. Dalam bab ini juga turut ditekankan tentang cara menarik minat golongan pelajar untuk mengenali dengan lebih dekat tentang sajak dengan cara yang moden iaitu melaui perisian.


BAB 6: Kata Kerja dalam cerita binatang

Dalam bab ini menceritakan tentang bagaiman penggunaan kata kerja dalam cerita binatang khusus untuk pelajar sindrom Asperger. Kajian yang dijalankan pula mempunyai dua objektif iaitu mengenal pasti cerita sosial dan membincangkannya dalam konteks pelajar sindrom Asperger ini.

Dalam bab ini juga turut menceritakan bagaimana penerimaan Pelajar Sindrom Asperger ini dengan cerita yang disampaikan hinggakan mereka mampu mengungkap kembali kata kerja yang diungkapkan. Tetapi Persoalan daripada mereka juga turut timbul dan ianya merupakan perkara yang dinantikan oleh guru kerana ini bermakna mereka menerima cerita tersebut.

BAB 7: Antonim Bahasa Melayu

Dalam bab ini menceritakan bagaimana penerimaan bangsa asing yang mempelajari Bahasa Melayu dari segi antonim dalam Bahasa Melayu. Dalam bab ini juga turut diceritakan tentang perihal bangsa melayu yang menjaga jati diri mereka walaupun berada di negara lain. Malah turut membantu menyebarkan lagi bahasa melayu kepada penutur bahasa lain.

Secara amnya, bab ini banyak menceritakan tentang kesan kepada pelajar asing (korea) yang belajar bahasa melayu  sebagai bahasa asing. Yang mana bidang antonim banyak membantu mereka memperkayakan lagi penggunaan kosa kata bahasa melayu.


BAB 8: Penerapan Nilai Sosial Melalui Lakonan Cerita.

Dalam bab ini, menceritakan bagaimana menerapkan nilai sosial hanya dengan melalui lakonan daripada cerita. Khususnya kepada pelajar sindrom Aspeger. Dalam bab ini juga menceritakan bagaimana pelajar sindrom aperger dapat membaiki diri merak dengan bantuan orang sekeliling terutama ibu bapa yang membantu mereka dengan menerapkan nilai sosial hanya melalui lakonan cerita.

Dalam bab ini menceritakan bagaimana untuk mereka memahami konsep nilai murni seperti “terima kasih” dan nilai murni lain seperti beratur dan beretika. Melaui cara ini ibu bapa menceritakan kepada mereka tentang nilai murni yang harus silakukan ketika melakukan sesuatu.


BAB 9: NIlai Murni dalam Peribahasa Melayu.

Dalam bab ini menceritakan tentang nilai murni yang diterapkan dalm peribahasa melayu. Dalam bab ini turut dikemukaakan hasil kajian pengkaji yan mengkaji nilai murni dalam peribahsa melayu seperti kajian dari Adenan Ayob (2012) yang memperlihatkan fungsi peribahasa yang berunsur manifestasi alam dan tanaman.

Kajian mengenai funsi peribahasa tehadap masyarakat juga turut dikemukan, yang mana peribahasa berperanan sebagai wahana pembentuk nilai murni dalam kalangan masyarakat baik dari golongan remaja mahupun dewasa.
0 orang berkata...:

Post a Comment

Followers

churp churp

nuffnang adsPopular Posts